Gizlilik Politikası - Bassigue

Gizlilik Politikası

PROMAR A.Ş.
KVKK- GİZLİLİK VE GÜVENLİK
ŞİRKET:Promar Tarım ve Tekstil Ürünleri Paz. A.Ş
İNTERNET SİTELERİ: ŞİRKET bünyesindeki İNTERNET SİTELERİ ni temsil etmektedir: www.promartekstil.com.tr   –  www.bassigue.com
Bu web sitelerini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı işbu “Gizlilik Politikası”nda belirtilen şartlara tabidir.
Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu “Gizlilik Politikası”nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz.
İNTERNET SİTELERİ, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir. ŞİRKET bilgisayarlarında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” çalışmalarında sadece ŞİRKET bünyesinde kullanılmaktadır.
Herhangi bir zamanda  günlük e-mail gönderim listemizden çıkmak isterseniz, gönderdiğimiz  e-maillerin alt kısmında bulunan “E-bulten listemizden çıkmak için lütfen tıklayınız” linkine tıklayarak e-bulten üyeliğinden tek tıkla, kolayca çıkabilirsiniz.”
ŞİRKET, üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.
İNTERNET SİTELERİ, e-posta adresleri ve üyelik formlarında istediği kişisel bilgilerin haricinde site kullanımı sırasında izlediği, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır. Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, ŞİRKET iş ortakları ile paylaşılabilmektedir.
Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.
Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece Müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece Müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.
Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde İNTERNET SİTELERİ veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin İNTERNET SİTELERİ ara yüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.
Sitelerimizden bir satın alma yaptığınızda size ait mali bilgilerin, işleminizi gerçekleştirmek için gerekli 3. şahıslara (bankalar, kredi kartı şirketleri vb.) verilmesini kabul etmektesiniz. Aksi takdirde satın alma işlemini tamamlamanız mümkün değildir.
Web Sitelerimiz diğer web sitelerine link vermektedir. Gizlilik Politikamız’da yer alan taahhütlerimiz sadece web sitemiz içerisinde geçerlidir ve diğer web sitelerini kapsamamaktadır. Web Sitemiz’den link ile gidilecek diğer web sitelerindeki kullanım ile ilgili o sitelere ait gizlilik güvencesi ve kullanım şartları geçerlidir.
Web sitemizde yer alan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, ŞİRKET’e aittir. Web Sitemiz’in içerdiği üçüncü şahıslara ait materyaller dışında kalan bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları tarafımıza aittir.
Müşterilerimizin kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla  sistem ve internet altyapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır. Ek olarak bilgi alınmak istenen konularda tarafımıza danışmakta tereddüt etmeyiniz.
ŞİRKET tarafından işletilen İNTERNET SİTELERİ’nin ziyaret edenlerin (“Veri Sahibi”) gizliliğini korumak ŞİRKET’in önde gelen ilkelerindendir.
İnternet Sitesi Gizlilik Politikası (“Politika”) ile; (1) Veri Sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesi, ve (2) İnternet Sitesi Gizlilik Politikası’nın yürürlüğü hakkında açıklamalar yapılmaktadır.
 1. VERİ SAHİPLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ
Politika ile İNTERNET SİTELERİ’ni ziyaret eden ziyaretçilerimize aşağıda yer alan konularda bilgilendirme yapılmaktadır:

– Veri Sahiplerinin hangi kişisel verilerinin elde edildiği, kişisel verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi;

– Veri Sahiplerinin kişisel verilerinin hangi amaçlarla işlendiği;
– Veri Sahiplerinin kişisel verilerinin kimlerle paylaşılabileceği;
– Veri Sahiplerinin kişisel verilerinin saklanma süreleri;
– Veri Sahiplerinin hakları;
– Veri Sahiplerinin kişisel verilerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbirler.
Veri Sahiplerinin Hangi Kişisel Verilerinin Elde Edildiği, Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi “kişisel veri”dir. ŞİRKET, kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun hareket etmek için gerekli her türlü faaliyeti yürütmektedir.
İNTERNET SİTELERİ’ni ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanmaktadır:
– Kimlik Bilgisi
– İletişim Bilgisi
– Müşteri İşlem Bilgisi
– İşlem Güvenliği Bilgisi
– Pazarlama Bilgisi
– Ürün/Hizmet Kullanım Bilgisi
– Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi
Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin Hangi Amaçlarla İşlendiği
İNTERNET SİTELERİ’ni ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla ŞİRKET tarafından KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenebilecektir:
ŞİRKET tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
ŞİRKET tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
ŞİRKET tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
ŞİRKET’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,
ŞİRKET’in ve ŞİRKET’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini.
Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin Kimlerle Paylaşılabileceği
Elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza (dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma (hosting) hizmet sağlayıcıları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi), hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilecektir.
Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin Saklanma Süreleri
Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, ŞİRKET tarafından kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.
ŞİRKET, Kanun’a uygun bir biçimde, doğması muhtemel herhangi bir uyuşmazlık kapsamında kullanılmak üzere ilgili mevzuat ile belirlenmiş olan zaman aşımı süreleri boyunca kişisel verileri muhafaza edebilecektir. Bu durumda muhafaza edilen kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman erişim sağlanmaktadır.
Kişisel verilerinizin saklanmasına ilişkin detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
Veri Sahiplerinin Hakları
Kanun’un 11. maddesi gereğince Veri Sahipleri, kişisel verilerine ilişkin olarak aşağıda sıralanan haklara sahiptirler:
– Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
– Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
– Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
– Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
– Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
– KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
– İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
– Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
ŞİRKET, Kanun’a uygun olarak, idari ve teknik imkanlar dahilinde; Veri Sahiplerinin kişisel verilerini kullanmalarını mümkün kılınması için gerekli olan sistemleri yürütmektedir.
Kişisel bilgileriniz İNTERNET SİTELERİ üzerinden ilgili formlar yardımı ile güncelleyebilirsiniz. Haklarınıza ilişkin taleplerinizi ŞİRKET Veri Sahibi Başvuru Formu’nda yer alan yöntemlerle ŞİRKET’e iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ŞİRKET tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin Güvenliğinin Sağlanmasına Yönelik Alınan Tedbirler
Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ve veri güvenliğinin sağlanmasına verdiği önem doğrultusunda, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, Şirketimiz tarafından veri güvenliğinin sağlanması için,
– Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
– Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
– Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 1. İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK POLİTİKASI’NIN YÜRÜRLÜĞÜ
İnternet Sitesi Gizlilik Politikası 06.04.2018 tarihlidir. Politika’nın tümünün veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politika’nın yürürlük tarihi güncellenecektir.
Politika, ŞİRKET’in İNTERNET SİTELERİ’nde yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.
ŞİRKET tarafından elde edilen kişisel verilere ilişkin detaylı bilgiye ŞİRKET Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.
PROMAR TARIM VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş.
Adres : Ergene1 OSB Vakıflar OSB Mahallesi 18. Sokak No: 7/159930 Ergene/Tekirdağ
Telefon : +90 282 675 14 52
Mersis No: 0733003568100017
PROMAR A.Ş.
KVKK – BİLGİLENDİRME METNİ, RIZA BEYANI VE ELEKTRONİK TİCARİ İLETİŞİM İZNİ
Değerli Müşterilerimiz;
Promar Tarım Ve Tekstil Ürünleri Pazarlama A.Ş. (“PROMAR”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu olarak müşterilerimizin ve çalışanlarımızın kişisel verilerini işleyecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere aktarabileceğiz. İşbu aydınlatma metni ile Kanun hükümleri gereğince karşılıklı hak ve yükümlülüklerimiz konusunda sizleri bilgilendiriyoruz.
 1. Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları 
Tarafınıza ait kişisel bilgiler; Web sitemizi veya mobil uygulamalarımızı ziyaretiniz, ticari işlemler, alım-satım işlemleri, telefon veya e-posta yazışmalarındaki paylaşımlarınız, iş yerimizi ziyaretiniz gibi kaynaklardan toplanmaktadır. PROMAR’dan mal veya hizmet satın almanız veya bir başka surette ticari veya hukuki ilişkiye girmeniz durumunda bu verilerinizden; kimlik bilgileri (ad, soyad, TC kimlik numarası, cinsiyet, doğum tarihi) başta olmak üzere; iletişim verileriniz (e-mail adresi, adres ve telefon bilgileri, IP adresi), PROMAR faaliyet alanı kapsamında satın aldığınız ürüne ilişkin veriler, görsel ve işitsel verileriniz, PROMAR tarafından, Kanunun 5. Maddesi 2. Fıkrasında belirtilen hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde, sözleşmenin ifası ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla ve meşru menfaatler kapsamında işlenecektir.
Yine yukarıda sayılanların dışında PROMAR tarafından sunulan ürün ve hizmetlerimizden sorunsuz olarak yararlanabilmeniz, ürün ve hizmet çeşitliliğimizin geliştirilebilmesi ve zaman zaman sizin için “en iyi hizmet en iyi ürün” prensibi ile hizmet sağlanabilmesi amacıyla, PROMAR’dan satın aldığınız ürünler ile ilgili olarak otomatik sistemler aracılığı ile kişisel ürün alışkanlıklarınız hakkında analiz yapılarak, bu kapsamdaki müşteri hizmetleri, tüketici hakları ve diğer imkanlardan istifade edebilmeniz, çeşitli rapor, analiz ve çalışmaların hazırlanması ve sunulması için temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile konum verisi, eğitim verisi, meslek verisi, kıyafet verisi, araç plakası ve görüntüsü verileri, aile bireyleri verisi, PROMAR tarafından sunulan her türlü ürün ve hizmete ilişkin kullanım alışkanlığınızı, tercih, zevk ve beğenilerinizi ifade eden kişisel verileriniz ve finansal verileriniz rızanız alınmak suretiyle işlenebilecektir.
 1. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Hukuki Sebepler
Kişisel verileriniz, şirketimiz PROMAR tarafından sunulan ürün ve hizmetlerimizden sorunsuz olarak yararlanabilmenizi sağlamak, alınan bilgiler ile ürün çeşitliliğimizi geliştirebilmek, beğeninize göre ürün çeşitliliği sağlamak, yukarıda tanımı yapılan bilgileriniz alınarak sizin hakkınızda kişisel bir pazarlama hizmeti sağlayarak “en iyi ürün” prensibi ile hizmet sunmak, otomatik sistemler aracılığı ile kişisel alışveriş alışkanlıklarınız hakkında analiz yapmak amacıyla ve yine grup şirketleri, iş ortakları, iştirakleri, tedarikçileri, servis sağlayıcıları tarafından da kullanılmak üzere, aldığınız/ilgilendiğiniz ürünler ve ilgili müşteri hizmetleri, tüketici hakları ve diğer imkanlardan istifade edebilmeniz ve/veya bunlarla ilgili ticari/mali/hukuki sorumlulukların yerine getirilebilmesi ve/veya temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile hukuken meşru menfaatler için gereken veya zorunlu olan durumlarda işlenebilecektir.
Şayet daha önceden alınmış rıza ve izniniz mevcut değilse; yukarıda belirtilen ve Kanunun 5/2 maddesinde yer alan hukuka uygunluk sebeplerinden birine girmeyen kişisel verileriniz için yasal zorunluluk gereği rızanızı talep edeceğiz. Bu durumda, mağazamızda uygulaması varsa yazılı imzalı izin ile birlikte aynı hukuki nitelik ve değerde olmak üzere dijital ortamda da izin verebileceksiniz. Dijital ortamda (SMS, ELEKTRONİK POSTA, MOBIL PUSH NOTIFICATION ve diğer) bilginize sunulan iş bu elektronik ticari iletişim izni metni ve kişisel verilerin işlenmesi bilgilendirme ve rıza metnini değerlendirdikten sonra uygun bulmuş iseniz, sadece size özel üretilmiş ve cep telefonunuza gönderilmiş, siz dışında hiç kimse tarafından bilinmeyen şifreyi, kasa görevlisine bildirmeniz durumunda elektronik iletişim izni ve yukarıda belirtilen kişisel verileriniz için rıza işleminiz tamamlanmış olacaktır. Bu hususlarda tüm talep ve dilekleriniz için (0.282) 675 14 52 no’lu telefondan veya “[email protected]” veya (ilgisine göre) [email protected] mail adresinden PROMAR’a başvurabilirsiniz.
 1. Verilerin Paylaşımı ve Aktarımı
Mağazalarımız, web sitelerimiz, mobil aplikasyonlarımız üzerinden, doğrudan sizlerden alınan ve şirketimiz tarafından çeşitli kanallardan temin edilen kişisel verileriniz mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; yasal zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz yurt içindeki ve dışındaki kurumlar, iştiraklerimiz ve iş ortaklarımız ile yukarıda açıklanan rızanız kapsamında paylaşabilecektir.
 1. Kanun Kapsamındaki Haklarınız
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.promartekstil.com ve www.bassigue.com  internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan PROMAR Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda ve Veri Sahibi Başvuru Prosedürü’nde düzenlenen yöntemlerle (Veri Sahibine Başvuru Usulleri Tebliği esas alınmıştır) ve başvurunuzu aynı web adresinde yayınlanan kişisel veri başvuru formunu doldurmak veya başvuru formunda yazılı zorunlu bilgilerinizi içerir başka bir belge veya e-posta içeriği suretiyle yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından PROMAR’ya daha önce bildirilen ve PROMAR’nın sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla kimliğiniz teyit edilebilir bir biçimde PROMAR’ya iletmeniz durumunda PROMAR, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, PROMAR tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Kişisel verilerinizle ilgili kapsamlı bilgi için www.promartekstil.com ve www.bassigue.com sitesinde yer alan PROMAR KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI’nı inceleyebilirsiniz.
PROMARTARIM VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş.
VERİ SORUMLUSU
Ergene1 OSB,  Vakıflar OSB Mahallesi 18. Sokak No: 7/1
59930 Ergene/Tekirdağ
Telefon: +90 (282) 675 14 52
Fax: +90 (282) 675 14 59
[email protected]
Mersis No: 0733003568100017
TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ İZNİNİZ
PROMAR tarafından yukarıda belirtilen kişisel verilerimin işlenmesi suretiyle, web sitesinde veya mağazalarda üyelik/alışveriş/ziyaret işlemleri sırasında verdiğim ve bilahare muhtelif suretler ile vereceğim iletişim adreslerime (cep telefonu, mail adresim ve diğerlerine) gerek her türlü üyelik/alışveriş işlemleri ve uygulamaları, pazarlama faaliyetleri ve akdi-kanuni hususlarda bilgilendirilmem, gerek çeşitli ürün-hizmetlerin ve genel/özel imkanların duyurulması, tanıtım ve reklamının yapılması için Şirketiniz PROMAR TARIM VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş.‘ye tarafıma ilgili kanunlara uygun olarak ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderileceği, öte yandan, (üyeliğim varsa) istediğim her zaman Sitenizdeki üyelik sayfasından iletişim tercihlerimi değiştirebileceğimi (bilahare iletişimi açtığımda, varsa önceki red bildirimim dikkate alınmaksızın ve ayrıca bir işleme gerek olmaksızın aynı kanaldan devam edeceği) veya hiçbir gerekçe göstermeksizin tarafıma gelen SMS/e-mail mesajlarında (ya da varsa yetkili mercilerce kurulan/kurdurulan sistemde) belirtilen işlemi (red) yaparak iletişimi durdurabileceğimi (kanunlar gereği mümkün/gerekli iletişimlerin her durumda devam edeceği) ve diğer tüm ilgili hususlarda buradaki açıklamalar ve/veya sözleşme ile bilgilenmiş/bilgilendirilmiş olarak ve iletişim bilgilerim de dahil sözleşmedeki her türlü kişisel verilerime ilişkin bütün izinlerim-haklarım her halükarda ve ayrıca geçerli kalmak üzere; her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin çeşitli bilgilendirme, tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, keza, mağaza kartı, üyelik-alışveriş bilgilendirmeleri, işlem ve uygulamaları için Şirketinizce kanunlara uygun şekilde SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, telefonla arama, bilgisayar, telefon, internet, sosyal medya ile online reklam ağları, bluetooth-beacon dahil kablosuz genel-özel bağlantılar ve ağlar, faks, e-posta/mail, her türlü bildirimler ve diğer elektronik iletişim araçları-kanalları ile tarafıma ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderilmesine tarafıma özel üretilmiş ve cep telefonuma gönderilmiş kodu kasa görevlisine söyleyerek onay veriyorum.
Bilgi Notu :
6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1 yıl; ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere 3 (Üç) yıl saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz PROMAR tarafından veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni
Promar Tarım ve Tekstil Ürünleri Pazarlama A.Ş. olarak (“Promar” / “Şirket”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına önem veriyoruz. Kişisel verileriniz Promar tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) yer alan temel ilkelere ve kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmekte, muhafaza edilmekte ve korunmaktadır. Bu amaçla, verilerin korunması için her türlü önlemi alan ve azami hassasiyet gösteren bir şirket olarak, kişisel verilerinizin işlenmesi hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.
Kişisel Verileri İşleme İlkelerimiz
Kişisel verileriniz tarafımızca aşağıdaki ilkeler ışığında işlenmektedir:
 1. a)Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
  b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
  c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
  ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
  d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.
Aydınlatma Yükümlülüğü
KVKK’nın 10. maddesi, verileri işlenen ilgili kişilerin bu hususta onayları alınırken veri sorumlularına aydınlatma yükümlülüğü yüklemekte ve ilgili kişilerin aydınlatılmasına yönelik olarak veri sorumlularını yükümlü kılmaktadır. İlgili madde kapsamında, ‘veri sorumlusu’ sıfatını haiz Şirket, ‘ilgili kişileri’:
 1. veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
 2. kişisel verilerin hangi amaçlarla işlendiği,
 3. işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 4. kişisel verilerin toplanmasının yöntem ve hukuki sebepleri,
 5. ilgili kişinin KVKK madde 11 uyarınca veri sorumlusuna yöneltebileceği hakları
konusunda bilgilendirmektedir.
Söz konusu bilgilendirme, işbu Aydınlatma Metni ile gerçekleştirilmekte olup Promar, kişisel verilerini işlediği kişileri KVKK’nın 10. maddesi hükmü uyarınca bilgilendirmekte ve aydınlatmaktadır.
Veri Sorumlusunun Kimliği
KVKK’nın 3. maddesinin 1. fıkrasının (ı) bendi uyarınca, veri sorumlusu ‘Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler’olarak tanımlamaktadır. Bu bağlamda, Şirket veri sorumlusu sıfatını taşımakta olup KVKK kapsamında Şirket ile iletişime geçilebilmesi amacıyla Şirket’e ait bilgiler aşağıda paylaşılmaktadır.
 Promar Tarım ve Tekstil Ürünleri Pazarlama A.Ş.
Ergene OSB, Vakıflar OSB Mahallesi 18nci Sokak No:7/1 59930 Ergene-Tekirdağ
[email protected]
(0216) 550 70 38
Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları
Kişisel verileriniz, ancak açık rızanız ya da aşağıda belirtilen kanuna uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde işlenmektedir.
 1. a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 2. b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 3. c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 1. d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 2. e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 3. f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
KVKK madde 6 kapsamında özel nitelikli sayılan ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inanç, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler; ancak açık rıza ile işlenebilecek olup; sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.
Tüm bunlara göre; kişisel verileriniz,  Promar’ın operasyonel faaliyetlerinin yürütülmesi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve sair mevzuattaki kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi, müşteri memnuniyetinin ve ürün kalitesinin arttırılması, diğer Şirket içi operasyonel faaliyetlerimizin yürütülebilmesi ile Şirket içi ve çevresinde güvenliğin sağlanması gibi amaçlarla işlenmektedir. Bunun yanında; Promar’ın yaptığı iş ve işlemler dolayısıyla ileride karşılaşabileceği talepler, gereksinim duyabileceği bilgiler, Promar’ın iş modelini geliştirmesi açısından eksiklerin tespit edilmesi gibi amaçlar doğrultusunda yedeklenmekte, muhafaza edilmekte ve gerektiğinde kullanılmaktadır.
İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Kişisel verileriniz, yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında ve Promar’ın hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli olan hallerde özel kurum ve kamu kuruluşları ile resmi makamlarla paylaşılabilmektedir.
Kişisel verilerinizin paylaşılmasında, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde yer alan düzenlemelere uyulmakta ve paylaşma süreci boyunca ve sonrasında veri güvenliğinin sağlanması için her türlü teknik ve idari tedbir alınmaktadır.
KVKK madde 8 uyarınca, kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası veya yukarıda ‘İşleme Amaçları’ başlıklı 2. maddede belirtilen hallerden birinin bulunması halinde açık rıza aranmaksızın aktarılabilecektir.
Buna göre; kişisel verileriniz, yukarıda açıklanan amaçlar kapsamında ve bu amaçlarla sınırlı olmak üzere iş ve çözüm ortaklarımıza, devlet kurum ve kuruluşlarına, ve özel kurum ve kuruluşlara zaman zaman aktarılmaktadır.
KVKK madde 9 uyarınca ise, kişisel verilerin yurtdışına aktarılması için yukarıdakilerin yanı sıra kişisel verilerin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli koruma bulunması gerekmektedir. Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler ise Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenmektedir.
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Yukarıda sayılan amaçlarla işlemekte olduğumuz kişisel verileriniz, fiziki veya elektronik ortamda ve diğer yöntemlerle elde edilebilmektedir. Kişisel verileriniz işlenmesinde, KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde yer alan ve yukarıda ‘İşleme Amaçları’ başlıklı maddede belirtilen hallere bağlılık gösterilmekte olup kanunen gerekli durumlarda ise onayınıza/rızanıza başvurulmaktadır.
Yine, ilgili kişi verileri, mevzuattan ve/veya sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin tam ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilmekte ve “İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği” başlığı altında belirtilen kişilere aktarılabilmektedir.
İlgili Kişinin Hakları
 1. İlgili Kişinin Hakları
İlgili kişi olarak, tarafımıza başvurarak kendinizle ilgili;
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK madde 7 çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltildiğinin veya KVKK madde 7 kapsamında kişisel verilerin silindiğinin ve yok edildiğinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.
Haklarınıza ve KVKK’nın uygulanmasına ilişkin diğer taleplerinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle tarafımıza iletmeniz mümkündür.
Promar, bu kapsamdaki taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret alınabilecektir.
Nasıl Koruyoruz?
Şirket tarafından toplanan ve işlenen kişisel verilerin korunması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve işbirliği içinde olunan gerçek ve tüzel kişilerin mağdur olmaması için Şirket tarafından gerekli bütün teknik ve idari tedbirler alınmakta olup; Şirket faaliyetlerinde kullanılan yazılımların standartlara uygun olması, çalışılan üçüncü kişilerin özenle seçilmesi, çalışanların bu yönde eğitim alması ve Şirket içinde yürürlüğe konan diğer düzenlemelere riayet edilmesi Şirket tarafından sağlanmaktadır.
Başvuru ve Bilgi Alma Hakkı
Kişisel verilerinizle ilgili olarak, KVKK 11. madde kapsamında, ilgili kişi yukarıda açıklanan haklardan herhangi birini kullanmak istediği takdirde, Promar’a veri sorumlusu sıfatıyla başvurabilecektir. Bu başvuru, Şirket’e yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile yapılmalıdır. Aşağıdaki linkte başvurularınızı daha kolay yapabilmeniz için sizler için bir başvuru formu hazırlamış bulunmaktayız.
Lütfen doldurduğunuz başvuru formunu;
 • Promar’ın [*] adresine şahsen (başvuru yapanın bizzat gelerek kimliği ile birlikte başvuru formunu doldurması) gelerek,
 • Promar’ın [*] adresine noter veya iadeli taahhütlü posta aracılığıyla göndererek,
 • Promar’ın [*] kayıtlı elektronik posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinin kullanılarak, veya
 • Web sitemizin aşağıda bulunan kısmını elektronik olarak doldurarak Şirket’e gönderiniz.
Şirket’e yukarıda belirtilen yollar üzerinden iletilmiş olan başvurularınızla ilgili olarak, KVKK madde 13’ün 2. fıkrası uyarınca, Şirket’e ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde tarafınıza geri dönüş sağlanacaktır. Cevabımız, yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. Belirtmek isteriz ki; KVKK gereğince verilecek cevabın on sayfayı geçmesi halinde, on sayfayı geçen her sayfa için 1 (bir) Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir.
[başvuru formu için bir link oluşturulması uygun olacaktır]
BAŞVURU FORMU
 
 
 1. Başvuru Sahibine İlişkin Bilgiler
Ad-Soyad
:
T.C. Kimlik Numarası
:
Yabancı ise Uyruk ve Pasaport Numarası
:
Adres
:
Cep Telefonu
:
E-Posta Adresi
:
Şirket ile Olan İlişkiniz
:
󠇊 Ziyaretçi
󠇊 Müşteri
󠇊 Çalışan
󠇊 Diğer
Şirket ile Olan İlişkiniz Sona Erdi mi?
:
 1. Başvuru Sahibinin Talepleri
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Şirket, veri sorumlusu sıfatını haiz olup, 11. maddesine göre Şirket’den talep edebileceğiniz haklar aşağıdaki gibidir. Önemle hatırlatmak isteriz ki; başvuruda bulunan kişi yalnızca kendisi adına başvuruda bulunabilecek olup, Şirket tarafından başvurunun, başvuru sahibi tarafından başkası adına yapıldığının tespiti halinde başvuru reddedilecektir. Bu nedenle; Şirket kimlik doğrulaması için başvuru sahibine çeşitli sorular yöneltebilecektir.
Lütfen ilgili madde uyarınca hangi taleplerde bulunduğunuzu işaretleyiniz ve detaylı olarak belirtiniz.
󠇊 Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
󠇊 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
󠇊 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
󠇊 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
󠇊 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
󠇊 KVKK madde 7 çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
󠇊 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltildiğinin veya KVKK madde 7 kapsamında kişisel verilerin silindiğinin ve yok edildiğinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
󠇊 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
󠇊 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle ilgili kişinin zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Başvuru Yolları
Lütfen doldurduğunuz başvuru formunu
 1. Şirket’in Ergene OSB, Vakıflar OSB Mahallesi 18nci Sokak No:7/1 59930 Ergene-Tekirdağ adresine şahsen (başvuru yapanın bizzat gelerek kimliği ile birlikte başvuru formunu doldurması) gelerek,
 2. Şirket’in Ergene OSB, Vakıflar OSB Mahallesi 18nci Sokak No:7/1 59930 Ergene-Tekirdağ adresine noter veya iadeli taahhütlü posta aracılığıyla göndererek veya
 • Şirket’in [email protected] kayıtlı elektronik posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından tarafımıza daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak gönderiniz.
 • Başvuru İnceleme Süresi
Şirket’ye yukarıda belirtilen yollar üzerinden iletilmiş olan başvurularınız, KVKK’nın 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, Şirket’ye ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde cevaplandırılacaktır. Posta ile gönderilen başvurularda, evrakın veri sorumlusuna veya temsilcisine tebliğ edildiği tarih; diğer yöntemlerle yapılan başvurularda ise başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarih, başvuru tarihi olarak esas alınacaktır.
Başvuru Cevabının Gönderim Şekli
Başvuruya cevabımız, işbu başvuru formunun ekinde bulunan ‘Başvuru Sahibinin Beyanı’ başlıklı yazıda işaretlemiş olduğunuz şekilde gönderilecektir.
Belirtmek isteriz ki; KVKK gereğince vereceğimiz cevabın on sayfayı geçmesi halinde, on sayfayı geçen her sayfa için 1 (bir) Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir.
Başvuru Sahibinin Beyanı
Yukarıda işaretlediğim ve detayını belirttiğim talepler doğrultusunda, Promar’a yapmış olduğum başvurumun değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.
Bu başvuru formu ile tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerimin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim. Başvuru formunda sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin yapmış olduğum başvurunun değerlendirilmesi, cevaplandırılması, başvurumun tarafıma ulaştırılması, kimliğimin ve adresimin tespiti amaçlarıyla sınırlı olarak Promar tarafından işlenmesine izin veriyorum.
󠇊 Cevabın Başvuru Formunda belirtmiş olduğum adresime gönderilmesini talep ederim.
󠇊 Cevabın Başvuru Formunun belirtmiş olduğum elektronik posta adresime gönderilmesini talep ederim. (E-posta yöntemini seçmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)
󠇊 Elden teslim almak istiyorum. (Vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekaletname veya noter tasdikli yetki belgesi olması gerekmektedir. Bu gereklilik aile yakınları için de geçerlidir.)
Başvuruda Bulunan İlgili Kişinin Adı Soyadı:
Başvuru Tarihi:
İmza:
Kapat
Kapat
Hesabım
Kapat
Sepet (0)

Sepetinizde ürün bulunmuyor. Sepetinizde ürün bulunmuyor.Dil